BoerenGilde in artikel in Zuivelzicht van 15 april 2014

In Zuivelzicht van 15 april 2014 is een artikel van René van Buitenen verschenen over het Boerengilde en hun nieuwe marktconcept. “Twee maanden geleden presenteerden veehouders Klaas Oevering, Jelle Zeilstra, Sjirk Reijenga en Jelle Osinga het Boerengilde. Zij koesteren ‘oude waarden in een nieuwe tijd’. Zij willen niet zozeer groter groeien, maar produceren met oog voor mens, dier en natuur, en dat op een wijze die ook nog eens economisch aantrekkelijk is. Het is de bedoeling om ‘kwaliteitsmelk’ voor een goede prijs in de keten af te zetten, vertelt medeoprichter en adviseur Catharinus Wierda.”

Positieve boodschap

“Wij brengen een positieve boodschap voor de consument. De gildeboeren boeren op een wijze waardoor er meer ruimte is voor weidevogels, dat de koe langer buiten loopt en dat zij onafhankelijk zijn van grondstoffen. Als gevolg van deze bedrijfsvoering is de diergezondheid op deze bedrijven hoog. Een aantal gildeboeren gebruikt daardoor bijna qeen antibiotica meer”.

Boerengilde artikel in Zuivelzicht downloaden en lezen

Zuivelzicht artikel over BoerenGilde pagina 1