Niet een TED-talk maar een WEIDE Talk van Catharinus Wierda, mede oprichter van het Boerengilde, tijdens de introductie van het nieuwe zuivelmerk Weide Weelde. Hij vertelt over de motivaties van hemzelf, de 12 boeren, coöperatie NoorderlandMelk, Vogelbescherming en anderen. En wat verder nodig is om samen een keten van vertrouwen tussen boer tot consument vorm te geven.