Red de Rijke Weide ansichtkaart Vogelbescherming Nederland juicht het ontstaan van het Boerengilde en de ontwikkeling van de Weide Weelde zuivel toe en ondersteunt het op de verpakking en in acties naar haar achterban. 

In de campagne Red de Rijke Weide vraagt de Vogelbescherming al geruime tijd aandacht voor meer ‘natuurinclusieve’ zuivel, zuivel van melkveehouders die actief bijdragen aan weidevogels en biodiversiteit in Nederland.

De wijze waarop de boeren met natuur omgaan (vastgelegd in het Gildekader) zijn met de Vogelbescherming afgestemd. Ook heeft de Vogelbescherming een belangrijke rol in de besluitvorming over de besteding van het Weidefonds.

Vogelbescherming Nederland logo