Hoe het allemaal begon…

Zoals alles, begon ook het Boerengilde zeer klein. Het begon met een klein gesprek aan de keukentafel, ergens in Zuidwest Friesland. Met een boer, een oud supermarktondernemer, een zuivelexpert en geïnitieerd door burgerinitiatief Kening fan de Greide. De vraag lag op tafel: is het mogelijk om de melk met natuur tot waarde te brengen in het zuivelschap?

Het is een vraag van een groeiende groep melkveehouders die ondanks economische druk binnen hun bedrijf wél ruimte voor weidevogels en natuur willen houden. En in balans willen blijven met hun omgeving en daarmee met zichzelf. Het is ook een vraag van veel burgers die ongerust zijn over weidevogels en het landschap. De kunst is om de brug tussen boer en consument te slaan, via zuivel!

Kening fan de Greide logo

Vanaf 2014 is het gildeconcept ontwikkeld, is de borging opgezet, zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen en met maatschappelijke organisaties, is gewerkt aan nieuwe zuivelconcepten en is de samenwerking met de Vogelbescherming ontstaan. Provincie Fryslân en het Mesdag zuivelfonds hebben deze ontwikkeling financieel ondersteund.

Om een zuivelproduct te maken van een selecte groep veehouders is het cruciaal dat de coöperatie van deze boeren bereid is de melk apart op te halen en te laten verwerken. Een belangrijke partner is daarom sinds twee jaar Coöperatie NoorderlandMelk.

Via NoorderlandMelk is een groep Noord-Nederlandse boeren bij het Boerengilde aangesloten, zodat iedere dag genoeg verse melk geproduceerd wordt om heerlijke zuivel te maken. Als de vraag toeneemt, wordt de gildegroep uitgebreid.

provincie-friesland-logo