Het vak van de boer is een van de oudste ambachten ter wereld. Elk ambacht had vroeger een gilde waar ambachtslieden afspraken maakten over kwaliteit en prijs en van elkaar leerden als meester en gezel. Dit is ook bij het Boerengilde het geval. Als gilde leren de boeren van elkaar, in het Gildekader zijn een aantal afspraken gemaakt over waar bedrijven aan moeten voldoen.

De belangrijkste afspraken gaan over de omgang met koeien en weidevogels. Bij weidevogels is afgesproken dat een deel van de grond later gemaaid wordt, minimaal tien procent bij aanvang en doorgroeiend naar twintig procent in vijf jaar.  Op deze gronden krijgen jonge kuikens van grutto’s en andere weidevogels de ruimte en tijd om ‘vliegenvlug’ te worden. Voor de koeien is de afspraak dat ze jaarlijks minimaal een half jaar worden geweid en dat jongvee wordt gestimuleerd om te leren grazen.

Weide Weelde zuivel: 2 cent per pak is voor de weidevogelsBoeren krijgen via hun coöperatie een hogere melkprijs. Ook is er een Weidefonds gecreëerd waaruit boeren financieel ondersteund worden om het aandeel natuur in het bedrijf te verhogen.

Consumenten dragen actief bij aan dit weidefonds bij de aankoop van Weide Weelde zuivelproducten, 2 cent per verpakking.

Wat doet het Boerengilde? Boeren met ruimte voor koeien en weidevogels. Boerengilde koeien staan langer in de wei